Online Randevu

Özel Otağtepe Tıp Merkezi

OZON TEDAVİ BİRİMİ

Tümör hücresinin oksijenlenmesinde Ozon tedavisi

Tümör hipoksisi kemoterapi ve radyoterapi için istenmeyen bir durumdur. Ozon tedavisi iskemik bozuklukların tedavisinde başarıyla kullanılan geleneksel olmayan bir tıbbi yöntemdiir. Bu prospektif çalışma ozon tedavisinin tümör oksijenizasyonu üzerine olan etkisini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Çalışma için onsekiz katılımcı seçildi. Bir haftada birer gün arayla üç gün otohemotransfüzyon ile sistemik ozon tedavisi uygulandı. 18 hastada tümör oksijenizasyonunda anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Ancak, hipoksik değerlerde parsiyel oksijen basıncında <10 ve <5 mmhg anlamlı bir düşüş olduğu gözlendi.

Bireysel olarak değerlendirildiğinde, her ölçüm zaman noktasında oksijenizasyondaki artış ile ilk tümör pO2 değerlerinde lineer olmayan ters bir korelasyon gözlendi, bu daha az oksijenlenen tümörlerin daha fazla fayda gördüğünü gösteriyordu. Ek olarak, ozon tedavisinin, daha yüksek hemoglobin değerine sahip hastalarda daha az etkiye sahip olduğu saptandı. Çok kısa bir süre uygulanmış olmasına rağmen ozon tedavisi birçok hipoksik tümörün oksijenizasyonunu düzeltti. Ozonun kemo-radyotedaviye yardımcı bir tedavi olup olamayacağı konusunda daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Randevu ve Bilgi

Ozon Tedavi Yöntemlerimiz

Şeker Hastalığı( Diyabet) ve Ozon Tedavisi

HERNİ DİSKAL (BEL VE BOYUN FITIĞI OZON TEDAVİSİ)

Klasik tedavi modalitesinin etkinliğini arttırmak ve yan etkilerini azaltmak,

Online Randevu